VOIP

کاربران با استفاده از سیستم تلفنی ویپ (VoIP) اجازه می توانند تمامی ارتباطات تلفنی خود را بر روی بستر WAN و یا LAN برقرار کنند و بدون نیاز به سیستم های آنالوگ قدیمی بتوانند از مزایای صدا و تصویر با کیفیت بسیار بالا بهره مند شوند. از دیگر امکانات سیستم های VoIp می توان به Faxes ،Voice Mail ،e-mail ،Web Conferences و همچنین استفاده از انواع گوشی ها، تبلت ها و کامپیوتر های شخصی برای استفاده در سیستم VoIP اشاره کرد.

دوره های آموزشی VOIP شامل :

  • Asterisk Basic
  • Asterisk Advanced