Entries by admin

COMPTIA Roadmap

اینم یه نقشه راه برای پایه و اساس شروع شبکه به صورت تخصصی بزنید بر بدن http://www.ncsg.ir/comptia-roadmap/#Comptia1

Comptia1


Comptia2

اینم یه نقشه راه برای پایه و اساس شروع شبکه به صورت تخصصی

بزنید بر بدن

IT Roadmap

با سلام خدمت همه دوستان عزیز اینم یه نقشه راه برای بچه های IT و کامپیوتر باشد تا روشن کننده راهتان شود 😉

CompTIA-Career-Roadmap-ATG

با سلام خدمت همه دوستان عزیز

اینم یه نقشه راه برای بچه های IT و کامپیوتر

باشد تا روشن کننده راهتان شود 😉